Alkmaars dichtersgilde

Verzen ter gelegenheid van de onthulling op 8 oktober 2011 van de gerestaureerde gewelfschilderingen van Jacob Cornelisz. van Oostsanen over het Laatste Oordeel in de Grote Sint Laurenskerk.
De verzen hangen tot na de zomer 2012 in het koor van de kerk.

LOPEN OVER WATER door Margreet Schouwenaar

HET EINDE door Liselotte Demmers

HET LAATSTE OORDEEL door Thea Houtenbos

HEMELS GEBAAR door Adriaan van IJperen

OOSTSAANE door Adrie Oudejans

DAG DES OORDEELS door Els van Rijn