Alkmaars dichtersgilde

geschreven ter gelegenheid van de onthulling op 8 oktober 2011 van de gerestaureerde gewelfschilderingen van Jacob Cornelisz. van Oostsanen over het Laatste Oordeel in de Grote Sint LaurenskerkHEMELS GEBAAR 

Een warme hand op uw bil
wanneer u ten hemel stijgt
En dan sterk zijn
En niet denken
aan de zonde
Wat een verzoeking!

Met een engel
op een wolk u neer leggen,
hemelser is er niet. Maar,
aardse verlangens zijn passé
Eeuwig onschuldig zijn,
is uw beloning
voor een levenlang
niet toegeven
aan uw stoutste dromen

En dan nu die hand,
spiritueel opkontje,
tergend, opwindend
Zijn dat nou engelen?

Satansgebroed is het.

 

©  Adriaan van IJperen