Alkmaars dichtersgilde

geschreven ter gelegenheid van World Fair Trade Day 2012

FAIRTRADE

De roodaarden kraal
rolt zich een weg
door de botte wereld
van gelijkheid en verschil 
 
zoekt naar houvast
in blijvend geloof
tot  hij de sterke rijgdraad
van pure eenvoud omvat
 
de  menselijke keten
van eerlijke verbondenheid

 

©  Annek Groot