Alkmaars dichtersgilde

geschreven ter gelegenheid van de 8 oktoberviering 2012

Slapen

Niets belet mij zozeer vreedzaam in te slapen
als het dreigend nader zoemen van een mug
Oerdrift wordt in mij en woedt mij wakker,
jagersbloed kolkt door mijn aderen
De krant van gisteren moet het ontgelden
stukgeslagen tegen muren en plafond
Moordlust vertroebelt mijn scherpe blik
Overal vegen zwarte inkt,
geen bloedspat vloeit uit het nieuws.

Tot ik gefrustreerd na het vruchteloos jagen
mijn hoofd neerleg en moegestreden inslaap
De volgende ochtend zie ik gekierd
door opgezwollen oogleden mijn kwelgeest zitten
op het puntje van mijn neus
Hij wrijft zijn sprietepoten over zijn buikje
en lacht naar mij,

de kroon der schepping, verslagen door een insect

©  Adriaan van IJperen