Alkmaars dichtersgilde

geschreven voor Nationale Gedichtendag 2013

Muziek
als galopperende paarden
met bloedbonkende
donderslagen en lichtflitsen;

als ruisende branding,
met huppelende kinderen
en roepende meeuwen;

als brede linten
meerstemmig golvend
op een zachte bries.

maar vanavond als
een piano uit een open raam,
een verre merel,
een vleugje opwaaiend gordijn
en junigeur van rozen.

© Anneke Goddijn