Alkmaars dichtersgilde

geschreven ter gelegenheid van 8 oktober 2013

Sprookje

Gevestigd op het lage
vrijheidsland woont
het levend sprookje.
Beëdigd schrijden
koningen en koninginnen
door een oud verhaal.
Gebonden aan regels
en wetten grijpen zij gretig
de gekleurde plaatjes van
volks denken en doen.
Gescheurd, geknipt, besproken,
beschreven wordt een
pagina toegevoegd.
Tweehonderd bladzijden
verhalen geschiedenis.
Het sprookje is niet uit.
Het volk met naam en stem
bouwt haar paleizen op
het hoofdstuk van de toekomst.
Zo leven ze lang en……

©  Annek Groot