Alkmaars dichtersgilde

gedicht van de maand januari 2015

naar nepal, en terug
 
door het mes op de keel bewegen de wangen
en de kop van de geit komt los. een koperen
schaal vangt het bloed warm in mijn schoot
 
toen ik terugkwam stonden de steigers
nog rond het huis waarin ik lijk te leven
het is zo ijselijk vroeg donker hier

korte dagen lange nachten en geen bergen
die wachten op het roze goud van de zon
geen groene wouden waar water sierlijk

over mossige rotsen gaat. geen zwarte wouwen
te plukken uit de lucht. hier zijn het de kauwtjes
die me wakker knauwen, het vertrouwde ge-kja

doorkruist dromen waarin ik als in koorts
de voeten gretig stoot aan duizenden
treden van onwrikbaar steen. omhoog. hand

langs mijn wang en op het verrukt jagend hart
ruik verbrande jeneverbes. moet weer naar  
beneden. de krant pakken van de mat. zien

hoe de ochtend bloedeloos gloort. gebeden
van messing vergleden onder mijn vingers
zoals ook deze woorden in loodzwarte inkt


© elly stolwijk