Alkmaars dichtersgilde

geschreven voor 8 oktober 2014

L eefplezier

A rchivaris met dunnend haar
B retel met lettertjes erop
C ombine met groot licht in de nacht
D orp met oude kastanjes
E verzwijn op hoge poten
F larden van mist en daarin lopen
G ierzwaluw boven de hoge toren
H ommels dansend langs de muur
I mker met zoetige handen
J ade beeldjes glanzend geschuurd
K luten in een ondiepe sloot
L eesboek over de wereld
M aansverduistering, rode maan
N acht met vallende sterren
O lie in een geblazen fles
P aarden die galopperen
Q uadrafonische Bachcantates
R ivieroever met waterspreeuwen
S tropdas met een slechtvalk erop
T afel voor negenennegentig mensen
U ilennest hoog in de nok
V enster met gekleurde ruiten
W ol nog vet en ongesponnen
X ylofoon met warmhouten klank
Y oghurt van een levende plant
Z eehond met jong op het stille strand

© elly stolwijk