Alkmaars dichtersgilde

gedicht van de maanden juli en augustus

Strandleven


We zwoegden door het zand

naar de perfecte plek.
We begroeven de limonadefles,
spreidden de handdoeken,
kleedden ons schielijk om,
in de geur van ozon, zout en olie.

We lagen lang om het zonlicht te drinken,
ons daarna in de branding te dopen
en nooit vergaten we de dreigementen
over wat er zou gebeuren
als we ons waagden bij de pier
of te diep het water in zouden gaan.

We verdronken niet, we waagden
ons niet ver. De golven waren genoeg.
Ze tilden ons, ze droegen ons.
We dachten aan niets dan zonlicht
en spetteren in de zee.


Ik weet nog dat we foto's maakten.
ik zag er verwaaid uit, later, in zwart-wit,

ik voel het zand nog knarsen.
© Petra van Rijn