Alkmaars dichtersgilde

Niet zomaar zinnen,  gedichten van het Alkmaars Dichtersgilde

(Alkmaar: september 2016 - uitgave: Stichting Alkmaars Dichtersgilde -  oplage: 500 ex. - prijs: 12,50 Euro) 

7 jaar na oprichting van het Alkmaars Dichtersgilde  blijkt de tijd rijp voor de uitgave van een bloemleesbundel. De bundel  getiteld 'Niet zomaar zinnen'  omvat maar liefst 91 verzen, die zijn gerangschikt volgens projecten en thema's van het gilde. Het Alkmaars Dichtersgilde schrijft gedichten voor Open Monumentendag, 8 Oktober, Nationale Gedichtendag, Kaasmarkt, Het Gedicht van de Maand en Eenzame Uitvaart.   

Het Alkmaars Dichtersgilde,  in 2009 opgericht door stadsdichter Margreet Schouwenaar,  toont cultureel gewicht. De pennevruchten van stadsdichter en gildedichters zijn op diverse plaatsen in en rond de Alkmaarse binnenstad te lezen, zo is er een 'gedichtenstraatje' bij de verbinding tussen Canadaplein en Paardenmarkt en worden er verzen op beeldschermen getoond in de openbare parkeergarages.  Bewoners en bezoekers van de stad Alkmaar komen zo dagelijks in contact met poëzie. Het Gedicht van de Maand is te lezen in Het Alkmaars Nieuwsblad dat steeds op woensdag verschijnt. 

Het Alkmaars dichtersgilde is inmiddels stevig geworteld in de stad. Sommige teksten in de bloemlezing verwijzen naar de locale cultuurgeschiedenis waartoe stadshofjes,  Alkmaarder Hout,Alkmaars Ontzet,  Waag, Huize de Dieu en de gewelfschilderingen in de Grote Kerk behoren.  De stem van de dichters reikt echter verder dan Alkmaar, taal is immers universeel en tevens een persoonlijk expressiemiddel.

De nieuwe bundel valt op door de intieme sfeer die de dichters via hun eigen taal oproepen; de zorgvuldige verwoording waarvoor de lezer respect heeft laat de gevoelswaarde en ideële inhoud van de poëzie goed tot zijn recht komen.  Stadsdichter Margreet Schouwenaar toont haar bijzondere band met taal, woorden krijgen betekenis binnen hun context en een verschijningsvorm alsof zij geboetseerd zijn en als fysieke objecten kunnen worden ervaren; daarbij is er introspectie en een filosofische inslag te bespeuren.  Bij grondige lezing van de bloemleesbundel ontkom je niet aan de indruk dat de poëtica van Schouwenaar de Alkmaarse gildedichters in enige mate heeft beïnvloedt.  

De gildedichters zijn echter geen epigonen van de stadsdichter en laten dan ook zelfstandige stemmen klinken waarin fantasie, humor, melancholie, ontroering, passie en maatschappelijke betrokkenheid tot uiting komen.  Veel van het dichterlijk werk is sensitief geladen, er spreekt verwondering vanwege de kwetsbaarheid van het leven uit, benaderd vanuit nauwgezette observaties en metaforen. 

Soms is deze gevoeligheid bijna religieus van toon, maar religie wordt zelden expliciet genoemd.  Wellicht kun je stellen dat het lezen en schrijven van poëzie een spirituele ervaring oplevert die de religie kan vervangen. De opkomst van stadsdichters en dichtersgilden in de afgelopen jaren biedt mogelijk een cultureel tegenwicht ten opzichte van een eenzijdige focus op materialisme en consumptie in de maatschappij. 

De bloemleesselectie  is  voortreffelijk, de projectmatige, thematische indeling van de teksten praktisch; dit geldt ook voor het naamregister achter in de bundel waarmee de gedichten vlot per auteur kunnen worden opgezocht. 

De volgende dichters, leden en oud-leden van het Alkmaars Dichtersgilde, hebben hebben bijgedragen aan de bundel: Adriaan van IJperen, Adrie Oudejans, Annek Groot, Anneke Goddijn, Elly Stolwijk, Els van Rijn, Hilde Slooff, Liselotte Demmers, Margreet Schouwenaar, Petra van Rijn, Renate Lindeman en Thea Houtenbos.


Felix Hogeboom