Alkmaars dichtersgilde

Geschreven ter gelegenheid van Nationale Gedichtendag 2017. Het thema was: Humor

ZO’N LACH

Zo’n lach die breekt als licht,
als lente met z’n twee
nog nergens thuis te brengen.

Zo’n lach die breekt uit veel gemak,
in teder craquelé en zonder
pijn nog te declareren.

Zo’n lach die tracht te luchten
en verder niets wil zeggen,
behalve dan misschien

dat hij ook haar zomer wil zijn
en mogelijk ook haar klein verdriet,
maar zover breekt zijn lach nog niet.©  Margreet Schouwenaar